06-22197582          WhatsApp      info@suzannebrons.nl

Maagzweren en ulceraties bij paarden

Door Suzanne Brons

Maagzweer en ulceratie dunne darm paard

Uit recent onderzoek is gebleken dat bij meer dan 50% van onze paarden maagzweren voorkomen.

Het voorkomen van zweren in de dunne en dikke darm is minder bekend omdat deze veel moeilijker gediagnosticeerd kunnen worden en vaak alleen zichtbaar zijn bij een sectie. Nu is er een eenvoudige test die met behulp van een klein beetje verse mest van uw paard, een indicatie kan geven of er sprake is van zweren in de maag of darmen.

De volgende symptomen of gewoontes/behandelingen kunnen een indicatie zijn voor de aanwezigheid van zweren in de maag of darm:
• Verminderde eetlust
• Gewichtsverlies
• Chronische diarree
• Verminderd presteren
• Slechte vacht
• Tandenknarsen
• Gapen
• Chronische of terugkerende koliek
• Gebruik van pijnstillers/ontstekingsremmers
• Het soppen van hooi
• Singelnijd

De bouw van het verteringsstelsel van een paard

Het paard is een grazer, wat betekent dat het gedurende langere periode van de dag (16-18u) kleine beetjes eet. Zijn maag is daarom niet bedoeld voor de opslag van ruwvoer, zoals bijvoorbeeld bij een koe, maar functioneert enkel als doorgeefluik naar de darmen. In de maag bevindt zich maagzuur. Dit zuur heeft als functie de eerste vertering van voeding en het afdoden van micro-organismen en schadelijke stoffen die samen met het eten in de maag terecht zijn gekomen. De mens en vele andere diersoorten produceren enkel maagzuur als er wordt gegeten. Het paard daarentegen produceert continu maagzuur. In zijn natuurlijke omgeving past dit goed bij elkaar, het de hele dag kleine beetjes eten samen met het continu aanwezig zijn van maagzuur. Misschien begrijpt u nu al waarom de aanwezigheid van zweren in het maagdarmstelsel van ons paard zo veelvuldig is.

Anatomie maag

De meeste van onze paarden krijgen enkele keren per dag een portie hooi/kuilgras en krachtvoer. In de tussenliggende perioden is de maag van het paard dus leeg terwijl er wel maagzuur wordt geproduceerd. Dit maagzuur zal binnen enkele uren/dagen de wand van de maag en/of darm kunnen aantasten met het ontstaan van zweren tot gevolg. De afwezigheid van drinkwater (bijvoorbeeld op een paddock) bevordert het ontstaan van maagzweren. Maar zelfs als uw paard gedurende de dag (EN vergeet daarbij de uren van de nacht niet!) ruime beschikking heeft tot ruwvoer is de aanwezigheid van een maag- en/of darmzweer niet uit te sluiten.
Andere factoren zoals persoonlijke gevoeligheid, stress (door rangorde in een groep, wisseling van stal, training enz.) en het gebruik van medicatie (voornamelijk pijnstilling) kunnen zorgen voor het ontstaan van zweren in het verteringsstelsel van uw paard.

Diagnose van maagzweren

Maagzweren kunnen worden vastgesteld door een gastroscopie. Na een periode van vasten (wat niet bevorderlijk is voor uw paard) kan er met behulp van een camera aan een glasvezelkabel via de neus tot in de maag worden gekeken. Eventuele maagzweren kunnen op deze manier duidelijk in beeld worden gebracht. Toch zijn er ook enkele nadelen aan deze test, uw dier moet van tevoren vasten, het paard moet worden gesedeerd en vaak wordt deze test enkel uitgevoerd in een kliniek.

Maagzweer gastroscopie

Een andere manier om de diagnose te stellen is het diagnostisch behandelen. Dit betekent dat uw paard gedurende enkele dagen zal worden behandeld alsof het maagzweren heeft. Verminderen dan de symptomen dan wordt ervan uitgegaan dat er inderdaad zweren aanwezig zijn en wordt de behandeling voortgezet.
Het behandelen van uw paard terwijl er geen maagzweren aanwezig zijn kan geen kwaad voor het paard, maar is wel behoorlijk prijzig.

Sinds kort is er een nieuwe test op de markt: Succeed. Deze test kan met behulp van een beetje verse mest van uw paard aantonen of er maagzweren en/of darmzweren aanwezig zijn. De test reageert op de aanwezigheid van zeer kleine hoeveelheden rode bloedcellen (niet met het oog te zien) om daarmee de aanwezigheid van maagzweren aan te tonen. Het mooie van deze test is dat ook de aanwezigheid van eventuele darmzweren kan worden aangetoond.
Dit gebeurt door middel van aantonen van de aanwezigheid van het eiwit albumine.

Behandeling

De Succeed mesttest kan ook worden ingezet om het resultaat van een reeds gestarte behandeling te kunnen beoordelen.


Succeed supplementen:
Succeed heeft een reeks supplementen gecreëerd die de aanwezige zweren kunnen genezen en het ontstaan van nieuwe zweren kunnen voorkomen.

Management:
Kijk samen met Suzanne Brons of uw eigen dierenarts kritisch naar de voeding en het management van uw paard, misschien zijn er nog punten aan te passen of te verbeteren.

Omeprazole:
Een medicijn dat de productie van maagzuur remt, waardoor de aanwezige zweren kunnen genezen en het ontstaan van nieuwe zweren wordt voorkomen.

De Succeed test moet koel worden bewaard en wordt daarom niet standaard bij ieder bezoek meegenomen.
Heeft u interesse in deze test ? (prijs € 35,00) laat het dan weten bij het maken van uw afspraak.

erkend paardenarts